Page 1 of 1

Service regulatoare

PostPosted: Thu Oct 22, 2015 4:21 pm
by rey
Noul stand de verificare si reglare regulatoare
Manometrele au clasa de precizie 0,6 ceea ce-mi permite sa verific si cit de calibrate sunt manometre regulatoarelor
Servisez complect orce model de regulator , aer si oxi-clean , folosesc kituri originale , inclusiv pentru inflatoare
Garantie pentru regulatoare 2 luni , preturi fara concurenta :D

Re: Service regulatoare

PostPosted: Sat Feb 16, 2019 8:24 am
by rey
In Are Today's Regulators Better Than of Old? (https://www.undercurrent.org/UCnow/d...ing201801.html) we inadvertently gave outof- date information about regulator servicing. Well done, Bradley Condo (Vail, CO), who spotted that the latest raft of regulators mainly need a routine service every two years or 100 dives despite some dive shops still claiming it's an annual requirement. We contacted regulator manufacturers to get clarity. Gilbert de Coriolis of Scubapro said, "The new policy is, regulators should be maintained every two years or every 100 dives by a Scubapro technician. For intensive use, regulators should be visually inspected every six-months (filter, hose, mouthpiece, and leaks) and maintained every year. "
Manuel Cabrere of Aqua Lung told Undercurrent, "Your Aqua Lung regulator should undergo servicing at least once every two years and visual inspection at least once a year by an Aqua Lung specialist center. Depending on the number of dives and the utilization conditions, your regulator may need to be serviced more often.
"If your regulator has suffered a serious shock, water entry into the regulator, or a leak during pressurization, you should have the regulator serviced before reusing it. If the regulator is leased or used in a chlorinated (swimming pool) or polluted environment, it must be serviced every six months. Swimming pool chlorine can cause a chemical reaction leading to rapid degradation. Aqua Lung does not specify the numbers of dives."
Peter Greenwell of Apeks Marine Equipment told Undercurrent that their first-stages should be serviced every two years and the second-stage should be inspected every year. To be on the safe side, many dive shops still suggest a full service every year.
Sergio Angelini, at Mares SpA, says, "It used to be one year or 100 dives (whichever comes first) but we recently went to two years or 200 dives with a visual inspection after one year or 100 dives."
Justin Hanning of Atomic Aquatics said, "Atomic Series 2 regulators should be serviced every two years or every 200 dives and Series 3 regulators should be serviced every three years or 300 dives, whichever comes first."
"Atomic still uses a unique design that leaves the valve seat out of contact with the poppet when in storage and not under pressure -- thus avoiding engraving of the valve seat, which so often reveals problems after a regulator is left unused for a period."
Since most regulator problems seem to occur on the first dive after servicing, this extended period is not only good news for the pocketbook, but also good news for hassle-free diving.

///////////////////////////////////////////////////
Reglementările de astăzi sunt mai bune decât cele vechi? (Undercurrent 17 noiembrie), s-au dat în mod necorespunzător informații gresite despre serviciul de servisare. Ei bine, Bradley Condo (Vail, CO), a constatat că ultima serie de regulatoare au nevoie de un serviciu de servisare la fiecare doi ani sau 100 de scufundări, în ciuda unor magazine de scufundări care încă pretind că este o cerință anuală. Pentru aceasta am contactat producătorii de regulatoare pentru a obține o informatie corecta .

Gilbert de Coriolis de la Scubapro a declarat: "Noua politică ar trebui să fie menținută la fiecare doi ani sau la fiecare 100 de scufundari de către un tehnician Scubapro. Pentru o utilizare intensivă, ar trebui inspectate vizual la fiecare șase luni (filtru, furtun, scurgeri) și servisate în fiecare an. "

Manuel Cabrere de la Aqua Lung a declarat pentru Undercurrent: "Regulatorul dumneavoastră Aqua Lung ar trebui să fie supus unui servis la doi ani și inspecție vizuală cel puțin o dată pe an de către un centru autorizat Aqua Lung.sau poate fi necesar să fie deservit mai des.

"Dacă regulatorul a suferit un șoc major , sau la intrarea de apă se observa o scurgere de aer in timpul presurizării, trebuie să il servisati înainte de al reutiliza.În cazul în care regulatorul este închiriat sau utilizat într-un mediu cu CLOR (piscina ) sau poluat, aceasta trebuie să fie servisat la fiecare șase luni .Clorul de la piscină poate provoca o reacție chimică care duce la o degradare rapidă ,Aqua Lung nu specifică numărul de scufundări.

Peter Greenwell de la Apeks Marine Equipment a declarat pentru Undercurrent că treapta I-a ar trebui să fie servisata la fiecare doi ani, iar treapta a doua ar trebui inspectată în fiecare an. Pentru siguranță, multe magazine de scufundări încă sugerează un serviciu complet în fiecare an.

Sergio Angelini, la Mares SpA, spune: "Trebuie sa fie un an sau 100 de scufundări (oricare dintre acestea care vine primul), dar am trecut recent la doi ani sau 200 de scufundări cu o inspecție vizuală după un an sau 100 de scufundări".

Justin Hanning de la Aquatics Atomic a spus: "Regulatorul Atomic Series 2 ar trebui să fie servisat la fiecare doi ani sau la fiecare 200 de scufundări, iar regulatorul din seria 3 ar trebui să fie servisat la fiecare trei ani sau 300 de scufundări, oricare dintre acestea care vine mai întâi".

"Atomic folosește încă un design unic care nu lasă scaunul supapei în contact cu supapa de inalta presiune atunci când nu este sub presiune - evitând astfel amprentarea supapei de inalta presiune ceea ce adesea creeaza probleme după ce un regulator este lăsat neutilizat pentru o perioadă. de timp "

Deoarece cele mai multe probleme la regulatoare apar la prima scufundare după service,sau dupa o perioada de neutilizare aceasta extindere nu este doar o veste bună pentru buzunar, ci și o veste bună pentru scufundări fără probleme.